Baza firm

Społeczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole Montessorii w Dąbrowie Górniczej

Społeczne Towarzystwo Szkolne czyli szkoła podstawowa i przedszkole w Dąbrowie Górniczej. Placówki posiadają ofertę edukcyjną nie tylko do uczniów uzdolnionych, ale także do tych, którzy ze względu na dysfunkcje potrzebują indywidualnego podejścia. Społeczne szkoły w Dąbrowie Górniczej to placówki oświatowe, oferujące najwyższej klasy usługi edukacyjne dla dzieci. Doświadczone grono pedagogów zapewnia dostosowaną do potrzeb współczesnego ucznia ofertę edukacyjną.
Placówki kładą nacisk na rozwijanie talentów uczniów. Proponują różnorodne zajęcia rozwijające – twórcze, realizowane w ramach zajęć dodatkowych m. in. : warsztaty przedmiotowe, języki obce, informatyka, zajęcia artystyczne: techniczno – plastyczne, instrumentalne, warsztaty teatralne. W przedszkolu: kulinarne, rytmizujące, gimnastyczne, Przedszkole posiada certyfikat Montessorii i patronat Instytutu Montessori w Łodzi. Wśród propozycji pobudzających wyobraźnię i odkrywanie własnej wrażliwości są teatr, film, koncerty, wystawy, muzea, prelekcje tematyczne. Do oferty zalicza się także wszechstronny rozwój fizyczny: zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie szkoły, piesze wędrówki – rajdy, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, udział w akcjach propagujących aktywny i zdrowy styl życia. W ciągu roku realizowany jest atrakcyjny program imprez kulturalnych: konkursy, wycieczki przedmiotowe, „Zielona Szkoła”,   uroczystości szkolne.
Uczniowie ze szkoły podstawowej corocznie biorą udział w konkursach i olimpiadach.
Na terenie społecznego Towarzystwa szkolnego funkcjonuje poradnia psychologiczno – pedagogiczna dla zapewnienia jeszcze lepszego funkcjonowania placówki i komfortu rodziców i dzieci.

Szczegóły strony spoleczneszkoly.pl: