Baza firm

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie zajmuje się wydawaniem prywatnych opinii do przestawienia w postępowaniu sądowym, albo jeszcze na etapie poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu. IBESK opiniuje w sporach z ubezpieczycielem – ekspertyzy dotyczą analizy dokumentacji medycznej, dzięki czemu ustalane jest czy konkretny przypadek kwalifikuje się do ochrony ubezpieczeniowej. Prywatne opinie dają możliwość sprawdzania prawidłowości zakwalifikowanego schorzenia, a także określenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Szczegóły strony ibesk.pl: