Baza firm

PLBS analizy danych

Badania opinii publicznej. Badania marketingowe - Badania ankietowe
Oferta skierowana przede wszystkim do: przedsiębiorstw, mediów lokalnych, szkół oraz uczelni wyższych- zarówno publicznych jak i niepublicznych.
Badania ewaluacyjne. Możliwe wykonanie wszystkich etapów badania ewaluacja, a także doradztwo na każdym z nich.
Analiza statystyczna - analiza ankiet, analiza danych, analiza w SPSS, analiza w Statistica: typowa cena analizy statystycznej składającej się z tabel, wykresów i testów - typowa cena analizy danych gotowej do publikacji, składającej się z estetycznych tabel, wykresów, testów oraz opisów.

Szczegóły strony plbs.pl: