Baza firm

Zanieczyszczenie powietrza i środki zaradcze w Chinach

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Chiny doświadczyły niezwykle szybkiego wzrostu gospodarczego i urbanizacji, które przyniosły ze sobą poważne problemy środowiskowe, w szczególności zanieczyszczenie powietrza. Smog i wysoki poziom zanieczyszczeń stały się charakterystycznym elementem krajobrazu wielu chińskich miast, wywołując poważne konsekwencje zdrowotne dla milionów obywateli.
Przyczyną tak poważnego zanieczyszczenia powietrza jest przede wszystkim ogromne uzależnienie Chin od węgla jako głównego źródła energii. Elektrownie węglowe, przemysł ciężki oraz gwałtownie rosnąca liczba pojazdów na drogach przyczyniły się do emisji ogromnych ilości pyłów zawieszonych (PM2. 5 i PM10), tlenków azotu (NOx) i siarki (SO2). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, poziom zanieczyszczeń powietrza w wielu chińskich miastach regularnie przekraczał zalecane normy, co prowadziło do wzrostu liczby przypadków chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz raka płuc.
W odpowiedzi na rosnący kryzys zdrowotny i presję międzynarodową, chiński rząd podjął szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. W 2013 roku wprowadzono ambitny „Plan działania na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza”, który miał na celu redukcję emisji zanieczyszczeń w kluczowych regionach kraju. Plan zakładał między innymi obniżenie emisji pyłów zawieszonych o 25% w regionie Pekin-Tianjin-Hebei oraz o 20% w regionach Delty Rzeki Jangcy i Delty Rzeki Perłowej do 2017 roku.
Aby osiągnąć te cele, chiński rząd wprowadził szereg środków zaradczych, takich jak zamykanie lub modernizacja przestarzałych elektrowni węglowych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz promowanie czystszych źródeł energii, takich jak gaz ziemny. Wprowadzono również surowe normy emisji dla pojazdów oraz zainwestowano w rozwój transportu publicznego, w tym w rozbudowę sieci metra i elektrycznych autobusów miejskich.
Jednym z kluczowych elementów chińskiej polityki walki z zanieczyszczeniem powietrza jest także promocja energii odnawialnej. Chiny stały się światowym liderem w produkcji energii słonecznej i wiatrowej, z imponującą dynamiką rozwoju tych sektorów. W 2020 roku Chiny zainstalowały ponad 120 GW nowych mocy w energetyce odnawialnej, co stanowiło ponad połowę globalnej zainstalowanej mocy. Wprowadzenie systemu handlu emisjami, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Pomimo tych wysiłków, Chiny nadal stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Utrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń wymaga nie tylko kontynuacji dotychczasowych działań, ale także dalszych innowacji i inwestycji w zielone technologie. Wyzwanie to staje się jeszcze bardziej złożone w kontekście globalnych zmian klimatycznych, które wymagają zintegrowanych i długoterminowych strategii.

Szczegóły strony https://plaza.rakuten.co.jp/omeleq/diary/202406100000/: