Baza firm

Wagra spalanie biogazu

Nasza spółka jest spółką prywatną, z biurem w Toruniu, powstałą w styczniu 1990 roku realizującą inwestycje na obszarze całego kraju w zakresie zadań budowlano - montażowych i instalacyjnych. Przede wszystkim zaś całkowitym wykonaniem systemów wydobywania i przetwarzania biogazu z wykorzystaniem wachlarza technik i sprzętów. Biogaz jest całkowicie nieszkodliwym źródłem energii, aby go pozyskać konieczne jest np. odgazowanie składowisk odpadów. Aby to zrealizować niezbędne jest uprzednie zbadanie składu gazu, sprawdzenie ich zasobów w hałdach wysypiska oraz wyliczenie okresu eksploatacji. Niezbędne jest również przeprowadzenie analizy rentowności inwestycji dotyczących przetwarzania biogazu, a jeśli w jej wyniku okaże się, że jest to nieopłacalne można wykorzystać np. pochodnie do utylizacji biogazu. nasza spółka wykona dla was wszelkie te czynności.

Szczegóły strony www.wagra.pl: