Baza firm

Stepniewski.com.pl

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka zatwierdzona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego, albo prawie własności nieruchomości. Kredyt hipoteczny w większości przypadków jest udzielany na budowę bądź zakup nieruchomości. Kredyt można zaciągnąć w walucie krajowej, albo zagranicznej obranej przez klienta, a oferowanej przez bank. Na terenie Polski kredyt hipoteczny stanowi zbiór różnego rodzaju kredytów, które są oparte o wpis w księdze wieczystej w dziale IV. Do kredytów hipotecznych należy zaliczyć: pożyczkę hipoteczną, kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny oraz kredyt budowlano – hipoteczny. Całkowity koszt kredytu podlega wielu czynnikom, z których podstawowym są odsetki liczone bezpośrednio od kapitału pozostałego od spłaty. Do pozostałych kosztów należy zaliczyć: prowizję bankową, ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej, którą kieruje sąd), koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nieposiadających lub podczas wydzielenia odrębnego lokalu w nieruchomości, ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na rzecz banku kredytującego, ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku oraz całkowity koszt kredytu (CKK), czyli sumę wszystkich kosztów, które wiążą się z kredytem. Strona internetowa firmy stepniewski. com. pl swoim klientom oferuje kredyt hipoteczny z wkładem własnym 10% oraz kredyt hipoteczny z prowizją 0%. Przedsiębiorstwo posiada bardzo korzystne oferty dla swoich klientów, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Szczegóły strony https://stepniewski.com.pl: