Baza firm

Pisanie prac

Ile stron musi mieć praca magisterska? Wymogi dotyczące pracy magisterskiej mogą różnić się nie tylko w zależności od uczelni czy wydziału, ale także promotora i recenzenta danej pracy. Jednym z wymogów ustalanych indywidualnie jest to, ile stron powinna mieć praca magisterska.
Zazwyczaj długość pracy magisterskiej to dwukrotna długość licencjatu – przykładowo więc, pisząc licencjat na 30 stron, należy przygotować się, że praca magisterska musi mieć około 60 stron. Nie należy jednak przerażać się ilością stron do napisania – treść pracy magisterskiej to często również tabele czy wykresy, które powodują, że ilość tekstu do przygotowania okazuje się mniejsza. Nie jest to również granica nieprzekraczalna. Zdarzyć się może, że temat zostanie wyczerpany na mniejszej ilości stron lub przeciwnie – konieczne będzie rozszerzenie pracy magisterskiej.
Nie należy zatem pisać pracy magisterskiej zwracając uwagę jedynie na ilość, a jakość, czyli na jak najlepsze zrealizowanie tematu pracy magisterskiej. Już tworząc konspekt pracy, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozbudowana ona będzie, dlatego warto dopasować na przykład orientacyjną długość każdego podrozdziału. Ważne jest, aby długość rozdziałów pracy magisterskiej była podobna – należy zatem unikać sporych dysproporcji, które mogą wpłynąć negatywnie na odbiór pracy. W trakcie pisania, warto zwracać się do prowadzącego, który pomoże przy pisaniu pracy magisterskiej oraz udzieli cennych wskazówek, które ułatwią prawidłowe wykonanie zadania.

Szczegóły strony https://www.pracenazlecenie.pl/ogloszenia/przyjme/_,0,pisanie-prac,16,1,20.html: