Baza firm

Kraków Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami będącymi przedmiotem własności jednej lub wielu osób wymaga innego podejścia do roli zarządcy oraz związane jest z zastosowaniem odmiennych rozwiązań niż to ma miejsce w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Obok ogólnych zagadnień charakterystycznych dla zarządzania nieruchomościami, opisanych w punkcie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych, w przypadku współwłasności bardzo istotne są sprawy podatkowe. W związku z powyższym oferujemy prowadzenie rozliczeń w oparciu o zasady pełnej księgowości. Realizując zadania zarządcy m. in. wystawiamy w imieniu współwłaścicieli faktury sprzedażowe, kontrolujemy rozrachunki z najemcami i dostawcami usług. Egzekwujemy należności włącznie z wykorzystaniem postępowania przed sądem elektronicznym. Reprezentujemy właścicieli przed urzędami w ramach postępowań administracyjnych. Przygotowujemy i koordynujemy przebieg inwestycji w nieruchomościach.

Szczegóły strony www.krakowzarzadzanienieruchomosciami.pl: