Baza firm

Kancelaria zamówienia publiczne

Kancelaria prawna z Warszawy nadzorująca przedsięwzięcia partnerstwa publiczno – prywatnego w całym kraju. Kancelaria zapewnia obsługę prawną wykonawcom oraz zamawiającym zgodnie z aktualnymi normami. Adwokaci sporządzają umowy konsorcjum, czy odpowiednie umowy z podwykonawcami, a na życzenie wysyłają odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegóły strony www.kancelariazamowieniapubliczne.pl: