Baza firm

Kancelaria adwokacka Seweryn Pytlewski

W kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata Seweryna Pytlewskiego są świadczone usługi prawne dla szerokiego grona klientów. Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla przeciętnych obywateli jak również dla profesjonalnych uczestników obrotu prawnego. Do tych ostatnich zaliczyć należy: spółki handlowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, przedsiębiorców jednoosobowych. Wszelkie czynności dokonywane na rzecz klientów są wykonywane osobiście przez adwokata w biurach kancelarii adwokackiej mieszczących się w miastach Dąbrowa Górnicza oraz Jastrzębie-Zdrój. Z uwagi na osobiste świadczenie usług prawnych przez adwokata, regułą jest uprzednie umawianie spotkań w konkretnych godzinach urzędowania kancelarii.
Zakres wykonywanych czynności przez adwokata obejmuje szereg zleceń, a zwłaszcza: udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie pozwów, apelacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, projektowanie umów.
Najczęściej wykonywaną usługą prawną jest reprezentacja klientów przez adwokata w sprawach:
1. cywilnych,
2. spadkowych,
3. karnych,
4. karnoskarbowych,
5. rodzinnych,
6. pracowniczych,
7. ubezpieczeniowych,
8 ubezpieczeń społecznych,
9 gospodarczych.
Oprócz wspomnianych spraw kancelaria prowadzi także sprawy administracyjne mające za przedmiot rozgraniczenie nieruchomości gruntowych i towarzyszące temu zagadnienia prawne. Wszelkie wykonywane usługi prawne mają na celu pełną obsługę prawną klientów. Dlatego też kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi oraz innymi podmiotami, dążąc do tego, aby klient został obsłużony skutecznie i szybko bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Jakość usług prawnych świadczonych w kancelarii adwokackiej zapewnia fakt przestrzegania zasad etyki adwokackiej przez adwokata prowadzącego kancelarię adwokacką. Zapraszamy do odwiedzin witryny kancelarii adwokackiej.

Szczegóły strony adwokatpytlewski.pl: