Baza firm

Breston wykładziny chemoodporne

Warto wiedzieć, że w przypadku chęci eksploatacji zbiorników paliwowych należy zapewnić im możliwie jak najwyższe standardy użytkowania. Wiadomym jest, że nie wolno dopuścić do niemonitorowanych procesów korozyjnych, bo to z kolei prowadzi do nadszarpnięcia stanu technicznego konstrukcji stalowych zbiornika lub też jego rozszczelnienia. Stąd też chcąc zabezpieczyć się przed stratami zasobów ludzkich, finansowymi oraz uniknąć skażenia gleby i wodny należy nieustannie monitorować ich stan techniczny. Najczęściej modernizacja zbiorników paliwowych dotyczy odmiany jedno – płaszczowej wykonanej ze stali. W tym też wypadku prace konserwacyjne polegają na stworzeniu drugiego płaszcza, laminowaniu wewnętrznej powierzchni, montażu systemu wykrywającego wycieki oraz automatycznego wyłączania zbiornika w trakcie awarii. Dlatego też w celu spełnienia najwyższych norm bezpieczeństwa zalecana jest modernizacja zbiorników tak, aby możliwa była pełna ochrona przeciwkorozyjna wewnątrz jak i też na zewnątrz zbiornika. Najczęściej stosuje się więc podwójnie wzmocnione zbiorniki z powłoką z włókna szklanego, które są rozdzielone materiałem dystansowym. Dodatkowo wykonuje się malowanie przemysłowe, co wzmacnia jeszcze bardziej szczelność zbiornika.

Szczegóły strony www.resins.com.pl: